arhiva

moje egeomates

Zanimljivosti, istrage i inovacije

Ponovo definiranje koncepta geoinženjeringa

Živimo poseban trenutak u spajanju disciplina koje su segmentirane godinama. Geodezija, arhitektonski dizajn, crtanje linija, strukturni dizajn, planiranje, izgradnja, marketing. Dati primjer onoga što su tradicionalno bili tokovi; linearni za jednostavne, iterativne i teške za kontrolu projekata, ovisno o veličini projekata. Danas iznenađujuće ...

... i okupio GeoBloggers ovdje ...

Neko je morao da materijalizirati ideju sjedi u istom prostoru, grupa potpuno drugačije u ličnosti, ljudi su mislili i kulturnog konteksta, ali zajedno sa varijantom da se sa španskog govornog područja, su intenzivno strastveni o tome što se događa u geoprostornih kontekstu. Ovo je "Ja nacionalni sastanak GeoBloggers" promovisan u ...

suštinsku georeferenciranje

Kada čitamo različite teorije koje podržavaju komunikacija uključuje mapiranje i kao nauka da predstavljaju geografske pojave kao što su umjetnost za ovu informaciju dati potrebne estetske, shvatiti ćemo da su vremena u kojem živimo uključuje više akcija u svakodnevnom životu gde koristimo georeferenciju kao akciju ...