arhiva

katastar

Resursima i aplikacijama za administrativne zapisnik u kojem ruralnim nekretnina, urbana i posebne funkcije su opisane.

NAD 27 ili WGS84 ???

Iako su Geografski instituti u Latinskoj Americi, prije nekog vremena, zvanično promijenili wGS84 kao standardizovanu projekciju, promjena na nivou korištenja je donekle spora. Zapravo, projekcija je uvek cilindrična, a promjena podrazumijeva promjenu datuma između NAD27-a i NAD83-a, uprkos implikacijama ...

Faze upravljanja opštinskim katastrima

Teritorijalno upravljanje je lokalna nadležnost, opštinski zakoni generalno pripisuju ovu odgovornost lokalnim vlastima. Diverzifikacija opština ili opština, sa različitim nivoima razvoja, teritorijalnom dimenzijom, kriterijumima nadležnosti, topografijom i upravljačkim kapacitetom, katastarska aktivnost prolazi kroz različite sfere delovanja. A. Poreska sfera ...