arhiva

katastar

Resursima i aplikacijama za administrativne zapisnik u kojem ruralnim nekretnina, urbana i posebne funkcije su opisane.

Slatki ukus katastra

Ovo je tema DVD-a koji mi je dao Diego Erba nakon intervjua prije nekog vremena tokom njegove posjete Hondurasu. Naslov je pomalo dvosmislen, no sadržaj je ukusno slušati i vidjeti jer se radi o vrlo dobro pripremljenim video zapisima. Među njegovim sadržajem su: Teritorijalni katastar; ...

NAD 27 ili WGS84 ???

Iako su prije nekog vremena Geografski instituti u Latinskoj Americi promjenu u wGS84 učinili službenom kao standardiziranu projekciju, promjena na nivou upotrebe je pomalo spora. U stvarnosti je projekcija uvijek cilindrična i promjena teško podrazumijeva promjenu datuma između NAD27 i NAD83, međutim implikacije su ...

Faze upravljanja opštinskim katastrima

Teritorijalno upravljanje je lokalna nadležnost, zakoni opština općenito pripisuju ovu odgovornost lokalnim samoupravama. Diverzifikacija općina ili gradskih vijeća, sa različitim nivoima razvoja, teritorijalnom dimenzijom, kriterijima nadležnosti, topografijom i upravljačkim kapacitetima, čini katastarsku aktivnost kroz različite sfere djelovanja. A. Poreska sfera ...