arhiva

višestruki GIS

Kolektor je ekonomična alternativa za GIS

Što je Google Earth promijenio naš svijet?

Prije nego postojeći Google Earth, možda samo korisnici GIS sistema ili neke enciklopedije imao zaista sferne koncepcije svijeta, to promenilo dijametralno nakon dolaska ove aplikacije da koriste skoro svaki korisnik interneta (Postoje Virtual Earth, ali ne i za escritiorio ), je odlična igračka velikog Google-a, napravljena ...