arhiva

upravljanje zemljištem

Teritorijalno naručivanje. Plan teritorijalnog planiranja

Kurs teritorijalne organizacije

Ove godine dobro počeo, barem u pogledu događaja koji se odnose na oblasti teritorijalnog upravljanja. Nakon nedavnih događaja u El Salvadoru od CONFEDELCA, čiji je naglasak bio Planiranje korištenja zemljišta kao faktor za lokalni razvoj, je u pitanju ovaj: Kurs pravni osnov za planiranje korištenja zemljišta je usmjeren kako bi razgovarali o ...

Zupci mitskog katastra 2014

Kad smo jedva odvojeni sedam godina od tog datuma za koji se pretpostavlja da će 2014 katastarski model biti implementirana realnost, i dalje imamo velike sumnje. Za najmanje 5 minute demen je privilegija filozofiranja o tome ... Obećavam da su samo 5 minuta :) Ako pogledamo ...

Slatki ukus katastra

Ovo je tema DVD-a koju je Diego Erba dao nakon intervjua pre nekoliko dana tokom posete Hondurasu. Naslov je donekle dvosmislen, ali je sadržaj ukusno čuti i vidjeti jer su vrlo dobro razrađeni video snimci. Među njegovim sadržajem su: Teritorijalni katastar, ...

Faze upravljanja opštinskim katastrima

Teritorijalno upravljanje je lokalna nadležnost, opštinski zakoni generalno pripisuju ovu odgovornost lokalnim vlastima. Diverzifikacija opština ili opština, sa različitim nivoima razvoja, teritorijalnom dimenzijom, kriterijumima nadležnosti, topografijom i upravljačkim kapacitetom, katastarska aktivnost prolazi kroz različite sfere delovanja. A. Poreska sfera ...