arhiva

PlexEarth

UTM Koordinatni sistemi prikazan na Google Maps

To se ne pojavljuje, ali je resurs koji je pružio PlexScape Web Services za transformaciju koordinata u Google Maps i ekran je zanimljiva vježba razumjeti kako koordinatnom sistema različitih krajeva svijeta rada. Za to je izabran iz panela koji prikazuje koordinate sistema, zemlju, a zatim i ...

A post od preko 50 mjeseci

Nakon što je napisano više od 50-a, ovo je rezime. Na prvi pogled, iako je izbor baziran na pogledima stranica, rentgen je: 13 ima veze sa AutoCAD-om ili njegovim vertikalnim aplikacijama. Tema koja je trajna, između noviteta novih verzija, praktične upotrebe sa Civil ...