arhiva

Kursevi rada

#CODE - Uvodni kurs za programiranje

  Naučite programirati, osnove programiranja, dijagrame toka i pseudokode, programiranje od nule Zahtjevi: Želja za učenjem Kako instalirati programe na računar Instalirajte program PseInt (Postoji lekcija koja objašnjava kako to učiniti) Instalirajte program DFD za stvaranje dijagrami toka (postoji posebna lekcija koju ćete ...

#CODE - Uvod u kurs dizajna pomoću Ansys radne površine

Osnovni vodič za stvaranje mehaničkih simulacija u ovom velikom programu analize konačnih elemenata. Sve više inženjera koristi Solid Modelere metodom konačnih elemenata za rješavanje svakodnevnih problema stanja naprezanja, deformacija, prijenosa topline, protoka fluida, elektromagnetizma, između ostalog. Ovaj kurs predstavlja kolekciju predavanja usmjerenih na ...