arhiva

google zemlja

Što je Google Earth promijenio naš svijet?

Prije nego što je postojala Google Earth, možda su samo korisnici GIS sistema ili nekih enciklopedija imali stvarno sferičnu koncepciju svijeta, to se dijametralno promijenilo nakon dolaska ove aplikacije za upotrebu od gotovo bilo kojeg korisnika Interneta (Virtualna zemlja postoji, ali nije za pisanje ), sjajna je igračka velikog Googlea, napravljena ...