arhiva

google zemlja

Kako podići 3D zgrade u programu Google Earth

Mnogi od nas poznaju alat Google Earth i zato smo posljednjih godina svjedoci njegove zanimljive evolucije, koja nam pruža sve više i učinkovitija rješenja u skladu s tehnološkim napretkom. Ovaj se alat obično koristi za pronalaženje mjesta, pronalaženje točaka, izdvajanje koordinata, unošenje prostornih podataka za izvođenje neke vrste…

Pogledajte UTM koordinate u Google mapama i Street View

Korak 1. Preuzmite predložak feeda podataka. Iako se članak fokusira na koordinate UTM-a, aplikacija ima predloge u zemljopisnoj širini i dužini sa decimalnim stupnjevima, kao i u stepenima, minutama i sekundama. Korak 2. Prenesite predložak. Prilikom odabira predloška s podacima, ...

Kako preuzeti slike sa programa Google Earth - Google Maps - Bing - ArcGIS Imagery i druge izvore

Za mnoge analitičare želimo da napravimo mape u kojima se vizuelizuje bilo koja raster referenca bilo koje platforme kao što su Google, Bing ili ArcGIS Imagery, sigurno nema problema jer skoro svaka platforma ima pristup tim uslugama. Ali ako želimo da preuzmemo te slike u dobroj rezoluciji, onda rešenja kao što su ...

Preuzimanje Google Earth za područja UTM

UTM zone Google Earth
Ova datoteka sadrži UTM zone u kmz formatu. Kada ga preuzmete morate ga odštampati. Preuzmite datoteku ovdje preuzimanje datoteke ovdje samo kao referencu ... dolaze iz geografskim koordinatama iz svijeta u segmentima kao što bi s jabuke, napraviti vertikalni rezovi meridijana (tzv geografske dužine), a ...