arhiva

glava

Free knjiga Remote Sensing

PDF verzija dokumenta Remote Sensing Satellites za teritorijalno upravljanje dostupna je za preuzimanje. A vrijedan i značajan doprinos s obzirom na važnost ove discipline je došao da donosi odluke za efikasno upravljanje šumama, poljoprivreda, prirodni resursi, meteorologija, mapiranje i planiranje korištenja zemljišta. Prema izvučenim podacima ...

POGLAVLJE 2: ELEMENTI INTERVENCIJE 6565

Interfejs programa, kako sada stvari stoje, nakon instaliran, su sljedeće stavke navedene od vrha do dna: meni je aplikacija, na alatnoj traci prečicu, vrpce, za crtanje, bar status i neke dodatne elemente, kao što je traka za navigaciju u oblasti ...

6565 Test Video

Kada aktiviramo jednostavnu komandu za uređivanje, na primer "Kopiraj", Autocad pretvara kursor u malu kutiju pod nazivom "izborna kutija", o kojoj smo već pričali u poglavlju 2. Izbor objekata sa ovim kursorom je jednostavan kao što pokazuje linije koje ga formiraju i klikom. Ako želimo da dodamo neki objekat ...