arhiva

geospatial - GIS

Vijesti i inovacije u oblasti geografskih informacionih sistema

ArcGIS - Knjiga slika

Ovo je bogat dokument koji je dostupan na španskom jeziku, sa veoma vrednim sadržajem, istorijski i tehnički u vezi s upravljanjem slika u disciplinama vezanim za zemaljske nauke i geografske informacione sisteme. Većina sadržaja ima hiperveze na stranicama na kojima je interaktivni sadržaj. The ...

Sistem kamera Primijenjen-Streetview

Primenjena oprema i sistemi za pregled ulica su proizvod višegodišnjeg iskustva sa segmentom kupaca. Od svog prvog klijenta generirajući georeferenciranu kartografiju u Bogoti, Kolumbija, proširili su svoju klijentelu na sve kontinente planete, doprinoseći velikom broju projekata i industrija. Primjene njihove opreme su obimne, kako možemo zamisliti, s obzirom na to da je malo ...

10 godina kasnije migraciju geoprostornih platforma - Microstation Geographics - Oracle Spatial

besplatni softver u vlasništvu

Ovo je zajednički izazov za mnoge projekte katastar i kartografija, koja je u 2000-2010 vremena integrirana Microstation Geographics kao motor prostornih podataka, s obzirom razloga kako slijedi: luk-čvor je upravljanje i dalje biti izuzetno praktičan za katastarske projekte . DGN je atraktivna alternativa, s obzirom na verzionisano u istom fajlu, ...