arhiva

geospatial - GIS

Vijesti i inovacije u oblasti geografskih informacionih sistema

FORUM MUNDO UNIGIS, Cali 2018: GIS iskustva koja artikulišu i transformišu svoju organizaciju

UNIGIS Latinskoj Americi, Universität Salzburg i Sveučilište ICESI dati su u ogroman luksuz razvoj ove godine, novi dan Svjetskog foruma UNIGIS, Cali 2018 događaj: Iskustva GIS da artikuliraju i transformišu svoje organizacije, u petak 16 novembra u Univerzitet ICESI -Auditorio Cementos Argos, Cali, Kolumbija. Pristup je slobodan. Tako da ...

Treba li zamijeniti riječ "geomatika"?

Uzimajući u obzir rezultate nedavnog istraživanja, koji je izvršio Odbor Geomatics Professional Group (GPGB) RICS, Brian Coutts prati evoluciju reči "Geomatics" i tvrdi da je došlo vrijeme da se uzme u obzir promjena Ova reč se vratila da pokaže svoju "ružnu" glavu. The ...

ArcGIS - Knjiga slika

Ovo je bogat dokument koji je dostupan na španskom jeziku, sa veoma vrednim sadržajem, istorijski i tehnički u vezi s upravljanjem slika u disciplinama vezanim za zemaljske nauke i geografske informacione sisteme. Većina sadržaja ima hiperveze na stranicama na kojima je interaktivni sadržaj. The ...