Registracija događaja

Andean Geomatics 2020

Ponedeljak, jun 8, 2020 - utorak, jun 9, 2020

12: 00am - 12: 00am

GEOMATICA ANDINA je susret profesionalaca koji rade na istraživanju, upravljanju i obradi geo informacija u Kolumbiji i Andskoj regiji. Ovaj sajam-kongres okuplja više od 500 profesionalnih korisnika privatnog i javnog sektora s vodećim tehnološkim kompanijama koje se odnose na različite discipline unutar geomatike, kao što su topografija, geodezija, geospacijalno pohranjivanje i analiza podataka, kartografija, fotogrametrija i GIS geografski informacijski sistemi između ostalog.

Lokacija događaja


Bogota

Naknade za događaje

BESPLATNO