Registracija događaja

SPAR 3D Expo & Conference

Srijeda, jun 3, 2020 - petak, jun 5, 2020

8: 00am - 5: 00pm

Vodeći događaj koji je neutralan prema prodavačima fokusirao se 3D senzor, obrada i vizualizacija alate i sisteme koji uključuju SLAM, nošenje, senzore, velike podatke, AR / VR, ispis i autonomne tehnologije. 1,000 + polaznici kao deo ukupnog broja delegata 2,500 na izloženoj izložbi. www.spar3d.com

Lokacija događaja

McCormick Place
Chicago, IL

Naknade za događaje

BESPLATNO