Registracija događaja

AEC Next Technology Expo + konferencija

Srijeda, jun 3, 2020 - petak, jun 5, 2020

8: 00am - 5: 00pm

AEC Next Technology Expo + konferencija je glavna sajamska i neutralna konferencija dobavljača u Sjevernoj Americi, koja se fokusira na implementaciju i integraciju tehnologije izgrađene širom svijeta na životni ciklus projekata. Ponuđači nude:

  • hardver,
  • softver i usluge,
  • Nove tehnologije i građevinski proizvodi

Dopunjen sveobuhvatnim obrazovnim programom.

Lokacija događaja

MCCORMICK MJESTO
2301 S. King Drive
Chicago, Illinois, 60616

Naknade za događaje

BESPLATNO