arhiva

OpenStreetMaps

Uvoz podataka iz OpenStreetMap do QGIS

Količina podataka u OpenStreetMap-u je stvarno široka, iako nije potpuno ažurirana, u većini slučajeva to je tačnije nego podaci koji se tradicionalno prikupljaju pomoću kartografskih listova s ​​1 skalom: 50,000. U QGIS-u je odlično učitati ovaj sloj kao mapu pozadine kao što je Google slika ...

JOSM - CAD za uređivanje podataka u OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) je možda jedan od odličnih primera kako informacije pružene na kolaborativan način mogu napraviti novi model kartografskih informacija. Slično Vikipediji, inicijativa je postala toliko važna da je danas za geoportalima bolje postaviti ovaj sloj u pozadinu i brinuti o ažuriranju sopstvenih informacija u aspektima ...